CZECH    ENGLISCH

Soubor Bača

Valašský soubor písní a tanců Bača pracuje ve Valašském Meziříčí od roku 1945, v posledních letech pod „křídly“ Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí..

Soubor Bača

Ve svých programových pásmech systematicky zpracovává oblast meziříčska a rožnovska. Tématicky jsou jednotlivé programy zaměřeny od žertovného pojetí tanců točivých, řemeslnických, zbojnických až po vážnější tématiku obřadní jako jsou např.svatební písně.

Dnes má soubor dvě taneční složky – mládež ve věku 17 – 25 let a seniory ve věku 45 – 70 let. Součástí souboru je ženský pěvecký sbor, který často hostoval při nahrávání CD za účasti okolních cimbálových muzik. V roce 2002 soubor natočil a vydal své vlastní CD nazvané "Za pěsničkú do Mezříča".
Druhé CD pod názvem "okolo Mezříča" soubor pokřtil v závěru roku 2011. Tanečníky a zpěváky souboru doprovází cimbálová muzika Bača s primášem Lukášem Krupou.

Jádro souboru Bača dnes tvoří mládež, která již vyrostla v dětském folklorním souboru Ovečky, nedílnou součástí kolektivu se stávají postupně aj ogaři a cérky z rodin, které začínají folklorní svět teprve objevovat.

Kmenový repertoár souboru dnes obsahuje původní pásma souboru, ale také nově sestavená pásma valašských tanců:

U muziky- tradiční taneční pásmo písní a tanců z mezříčska
Mlynářské- taneční pásmo inspirované mlynářskými melodiemi a pohybem mlýnského kola
Vojenské- pásmo na motivy odchodu chlapců na vojnu
Za horama,za dolama- taneční pásmo na motivy písní o cigánoch
Májové točené- pásmo točených – typických točivých párových tanců z Valašska
Lúčka zelená- pásmo na motivy valašské polky
Javorník, Javorník- pásmo točených se zpěvem a tancem
Muziganti hrajte- pásmo valašských figurálních tanců
Kovářský- pásmo na motivy figurálního tance „kovářský“

Mimo komponovaných tématických tanečních pásem mají taneční skupiny v repertoáru celou řadu dalších tanců typických pro specifickou oblast východní Moravy – Valašsko – nejen v polkovém a valčíkovém rytmu, ale i mateníky se střídajícím se dvoj- a tříčtvťovým rytmem, typický „valašský tanec“ točenou a slavnostní starodávné či zatáčané.

Soubor se účastní folklorních festivalů a přehlídek v ČR i zahraničí, ve Valašském Meziříčí a okolí také různých kulturních a společenských akcí.

Seniorská složka souboru Bača

Soubor Bača

vznikla u příležitosti oslav 60. výroční založení souboru v roce 2005. Dnes má 22 stálých členů – tanečníků, které spojuje láska k valašské písničce a kteří v různých obdobích prošli VSPT Bača.
Dnes se pravidelně scházejí a „oprašují“ tzv. stará pásma (Mezříčské trojky, Šátečkový) a také se pilně učí nové programy - Formanské točené, Zatáčaný.

Nejstarší členové seniorské skupiny se i dnes účastní aktivně všech významných akcí souboru.
Do těchto společných akcí se zapojují i zkušení muzikanti, od nichž přebírají dlouholeté zkušenosti i nejmladší muzikanti bačovské cimbálovky.

Soubor Bača je pořadatelem řady pravidelných akcí:

Soubor Bača

Bačovský bál – tradiční ples ve všech prostorách Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí za každoroční účasti mnoha krojovaných párů ve valašských ale i „přespolních“ krojích, za účasti čtyřech cimbálových muzik.

Dětský bačovský bál – dětská obdoba „dospělého“ bálu – pro děti „bačovců“ i děti z DFS Ovečky s pravidelnými hosty z jiných dětských souborů, program bývá doplněn zdobením kraslic, perníků, či pletením tatarů.

Valašská liga – setkání příznivců foklóru s CM Bača a zajímavými hosty – folklorními muzikami i sólisty v prostředí mezříčského M-klubu dvakrát ročně v jarním a podzimním termínu.

Mezinárodní folklorní festival Babí léto – pětidenní festival pořádaný ve Valašském Meziříčí a okolí vždy v sudých letech za účasti 10 – 15 folklorních kolektivů – dětských, dospělých i seniorských, program bývá doplněn i programy profesionálních těles. viz www.babileto.com

Koledování u apoštolů – neformální štědrovečerní zpívání koled členů souboru a všech příchozích v podloubí renesančního domu „U dvanácti apoštolů“

Vedoucí souboru je Lenka Novotná, skupinu mladších „bačovců“ vedou Marek Štěpán a Tomáš Trusina, seniorský „Pozdní sběr“ vede Daniela Čechová, na choreografiích se podílela z největší části Renata Kotasová.
Soubor doprovází cimbálová muzika Bača s primáši Staňou Sadílkem a Lukášem Krupou pod vedení Ctirada Bryola.

Sestřihy z různých vystoupení souboru lze najít na www.youtube.com/CtiradB

AKTUALITY

5.Bačovský košt slibovice
5.Bačovský košt slibovice Srdečně vás zveme na již 5. Bačovský košt slibovice, který se tradičně koná v kulturním domě v Hrachovci. ...

37.Bačovský bál v Kulturním domě v Hrachovci
37.Bačovský bál v Kulturním domě v Hrachovci srdečně vás zveme na již 37. Bačovský bál, tentokrát poprvé v Kulturním Domě v Hrachovci. Těšíme se na vaší účast. ...

Za Staňů Sadílkem ...
Za Staňů Sadílkem ... Bača a Staňa Sadílek – toto spojení bylo po více než 40 let naprostou samozřejmostí pro celé generace „bačovců“ – od dnešních stále aktivních pamětníků až po nejmladší generaci muz ...

Valašské vánoční koledování
Valašské vánoční koledování ...

Vánoce nejen u cimbálu
Vánoce nejen u cimbálu Srdečně vás zveme na tradiční Vánoční koncert souboru Bača ...

soubor-baca.net      web-klanica