CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Baa spn reprezentoval v Polsku

VSPT BAA z Valaskho Mezi byl zatkem srpna 2009 jednm z osmncti astnk 20.mezinrodn soutn pehldky, kter se konala v polskm mst ywiec v rmci 46.ronku Tdne beskydsk kultury.

Tden beskydsk kultury je nejvtm folklornm festivalem v Evrop na 8 mstech Slezska se od 1. do 9. srpna pedstavilo v 51 hudebn-tanench vystoupen soubor a 32 koncertech muzik a slist tomto roce okolo 4.000 vystupujcch z 103 soubor.

astnky soutn sti festivalu bylo celkem 18 soubor, z toho 15 zahraninch (z ecka, Maarska, Turecka, Baskicka, Slovenska, Ukrajiny, Indonzie, Chorvatska, Ekvdoru, Itlie, Makedonie, Litvy, Rumunska a Kolumbie) a 3 polsk.

O umleckou rove festivalu a hodnocen soutnch vystoupen se postarala osmilenn Mezinrodn umleck rada festivalu sloen z choreograf, hudebnk a etnomuzikolog esti zem - len nrodnch sekc C.I.O.F.F. - Mezinrodn rady organiztor folklornch festival a lidovho umn.

Mezinrodn umleck rada udlila po peliv a uvliv analze program vech soubor a po kontrole souladu se regulemi soute nsledujc ocenn:

Grand Prix - souboru Ballet Folklrico Ecuatoriano QUITUS - Quito Ekvdor

a dle 6 dalch rovnocennch cen tmto souborm:

TUROPOLJE - Velika Gorica Chorvatsko - za prezentaci tanc vrn tradici

NGRD - Salgtarjn Maarsko - za kultivovn charakteristickch tanc a obyej

BAA - Valask Mezi esk republika - za udrovn specifickho stylu hudby a zpvu

LYKEIO HELLINIDON - Ioannina ecko - za prezentaci tradinch rznorodch kroj

GROJCOWIANIE - Wieprz Polsko - za vrnou a dslednou prezentaci obyej

PELITA HARAPAN UNIVERSITY DANCE GROUP - Djakarta Indonzie - za prezentovn a vyuvn tradinch nstroj v programu

VSPT Baa z Valaskho Mezi se tak stal tetm folklornm souborem z R, kter za dosavadnch 20 ronk trvn tohoto prestinho festivalu, podanho pod hlavikou C.I.O.F.F., zskaly na tto pehldce ocenn odborn poroty.

Poznatky a dojmy astnk festivalu lze shrnout do nkolika bod:

- organizace na pikov rovni, a na improvizace pi zvrenm galaprogramu ve po celou dobu spolehliv klapalo, klobouk dol pede vemi organiztory

- ozvuen, osvtlen profesionln pprava i vkony

- strava vysoce hodnocena vemi astnky po strnce kvality i kvantity

- pjemn lid vude kolem - organiztoi, technika, divci a posluchai

- obrovsk podpora (nejen materiln) z oficilnch mst starostou horsk ddiny ponaje a pedstaviteli vojvodstv kone. Asi ne nhodou se pslun polsk ministerstvo jmenuje Ministerstvo kultury a nrodnho ddictv Polci si dobe uvdomuj, odkud vychzej koeny kultury jako celku.

Vechno uveden bylo nutnou podmnkou spchu festivalu, spokojenosti astnk i nvtvnk.

Cel ptidenn program byl znan nron: soubor denn absolvoval vtinou ti tyicetiminutov vystoupen, mezi tm obvykle plhodinka na jdlo a as na pesun do dalho msta, na ubytovn jsme pijdli obvykle v pozdn noci.

Pesto si jsou celkov dojmy veskrze kladn, nava rychle pomine a zstanou krsn vzpomnky na 5 dn proitch na festivalu na severn stran Beskyd.

        


www.silesiakultura.pl/aktualnosci_det.php?id=2121

AKTUALITY

BAOVSK (skoro) BL
BAOVSK (skoro) BL srden vs zveme na folklorn akci souboru Baa, konanou dne 14. 1. 2023 - BAOVSK skoro BL. Msto: sl Sokolovny VM, as: 20,00 hod. K tanci a poslechu hraje CM pod vedenm V ...

Valask kotovn 2021
Valask kotovn 2021 Mimodn vydaen odpoledne spojen s ochutnvkou valaskch pochutin. Klobsky, chleba se sdlem a kvarkama, valask frgly. Nechybl kot slivovice, vna a burku. Nvtvnc ...
iridie.rajce.idnes.cz

41. Baovsk bl
41. Baovsk bl Srden zvou Baovci a Oveky. Info facebook: Valask soubor psn a tanc Baa, nebo na: vsptbaca@gmail.com ...
/www.facebook.com/VSPTBaca/

8. Baovsk kot slibovice
Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 23.nora 2019 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9.00 - 10.00 hod. v KD Hra ...

7. Baovsk kot slivovice
7. Baovsk kot slivovice Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 24.nora 2018 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

soubor-baca.net      web-klanica